آخرین نوشته ها

برآورد توانایی، روایی و اعتبار در مقیاس های نگرش سنج: نقش تعداد گزینه ها، گزینه های میانی و گزینه های منفی

| |

برآورد توانایی، روایی و اعتبار در مقیاس های نگرش سنج: نقش تعداد گزینه ها، گزینه های میانی و گزینه های منفی چکیده مقیاس لیکرت به دلیل سهولت در اجرا و نمره گذاری از... بیشتر

اندازه اثر

| |

در طرح های آزمایشی که در حوزه علوم رفتاری انجام می شود، اغلب سوال نهایی این است که آیا متغیر مستقل یا همان رویکرد درمانی مناسب بوده است یا نه؟ برای پاسخ به... بیشتر

چرا آمار و ریاضی را باید یاد بگیریم؟

| |

وبسایت تد در سال های گذشته با شعار «ایده‌ها ارزش گسترش دارند» سعی در گسترش ایده ها داشته و سخنرانی های زیادی را در حوزه های مختلف بر روی وبسایت خود گذاشته است.... بیشتر