معرفی کتاب استانداردهایی برای آزمون های تحصیلی و روان شناختی

ارسال شده در: عمومی | ۰

آزمون ها و سنجش تحصیلی و روان شناختی در میان مهم ترین کاربردهای علوم شناختی و رفتاری برای جامعه ی ما است که منابع بنیادی و با اهمیتی از اطلاعات در مورد افراد و گروه ها فراهم می نماید. نه تنها همه ی آزمون ها به خوبی ساخته نشده اند، بلکه همه ی اقدامات اجرای آزمون عاقلانه یا مفید نیستند، اما شواهد گسترده ای وجود دارد که مفید بودن آزمون هایی که به خوبی ساخته شده اند و تفسیر می شوند را مستند می سازند. آزمون هایی با ساختار مناسب که برای اهداف مورد نظرشان روا هستند این پتانسیل را دارند که فواید بیشتری برای آزمون دهندگان و کاربران آزمون ارائه دهند. استفاده مناسب از آنها می تواند منجر به تصمیمات بهتری در مورد افراد و برنامه ها و نسبت به نتایجی شود که از آنها استفاده نمی شود و همچنین می تواند مسیری را برای دسترسی عادلانه تر و گسترده تر به تحصیلات و استخدام فراهم نمود. از سوی دیگر استفاده نامناسب از آزمون ها می تواند آسیب های قابل ملاحظه ای به آزمون دهندگان و دیگر گروه های متاثر از تصمیمات مبتنی بر آزمون وارد آورد. بر همین اساس در این نوشته سعی بر این شده است تا کتابی که به استاندارهای ساخت آزمون اشاره دارد کند. در واقع هدف استانداردها برای آزمون گیری تحصیلی و روان شناختی ارتقای اقدامات آزمون گیری مناسب و ارائه ی پایه ای برای ارزشیابی کیفیت این اقدامات است. این استانداردها برای متخصصانی که آزمون ها را معین می کنند، ایجاد می نمایند یا انتخاب می کنند و برای متخصصانی که تفسیر می کنند یا کیفیت تکنیکی را مورد ارزشیابی قرار می دهند در نظر گرفته شده است. بعلاوه هدف استانداردها ارائه ملاک هایی برای ساخت و ارزشیابی آزمون ها و اقدامات اجرای آزمون و ارائه ی دستورالعمل هایی برای سنجش روایی تفسیرهای نمرات آزمون برای استفاده های مورد نظر از آزمون است. اگر چه چنین ارزشیابی هایی قویا وابسته به داوری های حرفه ای است، استانداردها چارچوبی را برای ارجاع فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود تا مسائل مرتبط مورد توجه قرار گرفته اند. تمام سازندگان آزمون، حامیان، ناشران و کاربران متخصص آزمون باید تلاش های معقولانه ای در جهت کسب و پیگری استانداردها داشته باشند و باید دیگران را نیز برای انجام این کار ترغیب نمایند. تمام استاندارهای کاربردی باید در تمام آزمون ها و برای همه نوع استفاده از آزمون ها برآورده شود مگر این که یک دلیل حرفه ای مناسب موجود است که نشان می دهد چرا یک استاندارد مرتبط نیست یا از لحاظ تکنیکی در یک موقعیت خاص ممکن نیست. لازم به ذکر است که این کتاب صرفا به صورت فیزیکی در دانشگاه علامه طباطبایی موجود است. در نوشته های بعدی بخش هایی از این استانداردها ارائه خواهد شد.

دیدگاهی بنویسید