اندازه اثر

ارسال شده در: عمومی | ۰

در طرح های آزمایشی که در حوزه علوم رفتاری انجام می شود، اغلب سوال نهایی این است که آیا متغیر مستقل یا همان رویکرد درمانی مناسب بوده است یا نه؟ برای پاسخ به این سوال این اشتباه رایج وجود دارد … Continued