معرفی کتاب استانداردهایی برای آزمون های تحصیلی و روان شناختی

ارسال شده در: عمومی | ۰

آزمون ها و سنجش تحصیلی و روان شناختی در میان مهم ترین کاربردهای علوم شناختی و رفتاری برای جامعه ی ما است که منابع بنیادی و با اهمیتی از اطلاعات در مورد افراد و گروه ها فراهم می نماید. نه … Continued